Suchá Fínska sauna

  • ideálny prostriedok na zvyšovanie imunity
  • dochádza k vysoko efektívnej prevencii voči chorobám
  • dochádza k výraznému prekrveniu kože
  • pôsobý na telesné orgány a procesy v ľudskom tele