História ricochetu

História ricochet je veľmi krátka. Šport bol vytvorený v Kanade koncom 80.rokov 20.storočia ako kombinácia squashu a racketballu - populárnej hry v USA. Potom prebehla vlna záujmu hlavne v Európe a len v roku 1993 bolo v 8 európskych krajinách vystavané 140 kurtov. Pri jeho zrode stoja priaznivci squashu, ktorí chcú vybudovať nový smer raketového športu vhodný jednak pre deti a ženy, tak aj pre osoby s vyššou váhou.

Zakladatelia ricochet vychádzajú z psychologického a športovo vedeckého výskumu deväťdesiatych rokov. Ricochet ako jeden z mála športov je chránený autorským patentom. Ricochet rešpektuje základy squashového športu. Jeho pravidlá sa z 90 percent zhodujú s pravidlami squashu.

V Českej republike existuje cca 50 ricochetových centier. Od roku 1997 funguje v ČR Česká ricochetové asociácia, ktorá združuje kluby a hráčov. Organizuje seriál turnajov po celej SR. Jedným z hlavných úloh CRA je propagácia a popularizácia ricochet. Medzi významné udalosti patrí organizovanie turnajov s hojnou medzinárodnou účasťou - Czech Ricochet Open.

V roku 1999 sa v SR konalo historicky prvé Majstrovstvá Európy - bol to veľký úspech CRA. Tituly majstrov Európy získali v kategórii mužov Miloš Pokorný a v kategórii žien juniorka Zuzana Jirkovská. Celosvetovo patrí CRA pod IRF (International Ricochet Federation). IRF sídli v Amsterdame a zodpovedá za stanovenie pravidiel hry a systéme medzinárodnej kvalifikácie hráčov, udeľuje štatút medzinárodných turnajov, schvaľuje vybavenie pre ricochet a komerciu súvisiace s propagáciou.

Ricochet je v súčasnosti populárny hlavne v Európe a to okrem Českej republiky hlavne v Poľsku, Holandsku a Nemecku.
Na Slovensku je toho času vybudovaných päť ricochetových kurtov.