Pravidlá Ricochetu

 

Počítanie stavu: Zápas sa hrá na 3 vyhraté sety /víťazí hráč, ktorý prvý vyhrá 3 sety, systémom najlepší z piatich./ Pomocou elektronického systému sa určí, kto začne podávať. Víťaz výmeny získava bod /hrá sa systémom bez strát./ Set vyhráva hráč, ktorý pri vlastnom podaní dosiahne 15 bodov a zároveň má náskok 2 alebo viac bodov. V prípade, že rozdiel medzi hráčmi je menší ako 2 body, hra pokračuje, pokiaľ niektorý z hráčov nezvíťazí buď: a/ získaním náskoku dvoch bodov pri svojom podaní b/ dosiahnutím 21 bodov bez ohľadu na podanie alebo náskok Podávať v ďalšom sete začína víťaz predchádzajúceho setu.

Lopta: Červená lopta je určená pre začiatočníkov, fialová pre pokročilých a šedá pre profesionálov. Správne podanie: Podávajúci hráč musí stáť minimálne jednou nohou v podávacom poli. Lopta musí najprv smerovať do čelnej steny a na zem môže dopadnúť iba vo veľkom poli súpera. Po odraze od čelnej steny sa lopta môže, ale nemusí, dotknuť bočnej steny. Prijímajúci hráč môže odohrať loptu ešte pred jej dopadom na zem /z voleja./

 

Chybné podanie: 
. podávajúci hráč nestojí aspoň jednou nohou v podávacom poli.
. podávajúci nestojí obidvoma nohami vo veľkom poli /medzi prednou a zadnou hrubou čiarou/
. lopta nedopadne do veľkého poľa súpera
. lopta zasiahne infračervenú zónu
. lopta sa dotkne stropu
. lopta nezasiahne najprv čelnú stenu

Pri chybnom podaní prehráva hráč bod a na podaní je súper.

 

Odohranie podania: Prijímajúci hráč môže loptu nechať raz dopadnúť na zem alebo môže loptu odohrať priamo. Ak lopta dopadne mimo veľké pole a prijímajúci hráč sa aj tak pokúsi odohrať ju, pokračuje sa ďalej vo výmene, ako keby podanie bolo správne. Ak sa prijímajúci hráč nepokúsi loptu zahrať a táto dopadne mimo veľké pole, je podanie chybné, podávajúci prehráva bod a na podaní je súper.

Chybná lopta pri hre:
1. zasiahne infračervenú zónu. 
2. dotkne sa čiary na zadnej sklenenej stene alebo priestoru nad touto čiarou. 
3. dotkne sa podlahy skôr ako zasiahne čelnú stenu. 
4. dopadne dvakrát na podlahu skôr ako je zahratá.

 

Lopta v hre: Lopta nemusí zasiahnuť čelnú stenu priamo. Hráč môže zahrať loptu na čelnú stenu cez stenu bočnú. Po údere musí uvoľniť hrací priestor. Odohrávajúci hráč môže obsadiť strategickú pozíciu v stredovom kruhu, pretože z toho miesta je možné rýchlo dobehnúť na všetky strany. Obmedzenie v hre: Platí princíp, že hráč je povinný súperovi uvoľniť miesto pre odohranie lopty. Ak sú hráči príliš blízko seba tak, že hrozí nebezpečenstvo zásahu spoluhráča, prijímajúci hráč zadrží úder a neodohrá loptu, bude výmena prisúdená jemu a získava bod. V prípade, že hráč nie je obmedzený v hre a napriek tomu loptu nehrá, prehráva výmenu a bod získava súper. Ak sú hráči v takej blízkosti, že jeden z nich je obmedzený v hre /avšak nehrozí nebezpečenstvo, že zasiahne druhého hráča/ - výmena sa zahrá znova.

 

Určenie stavu hry: Dotykové prepínače sú umiestnené na bočných stenách a sú označené - červený R /red/ a šedý G /grey/. Rovnako je označená výsledková tabuľa, umiestnená na čelnej stene. Hráči registrujú svoje body stlačením príslušného dotykového prepínača. 
Losovanie prebieha súčasným stlačením START a RESET. Na výsledkovej tabuli sa rozsvieti kontrolka pri hráčovi, ktorý je na podaní. Po odohraní posledného bodu setu kontrolka víťaza zabliká a rozsvieti sa kontrolka podávajúci číslami, ktoré signalizujú ukončenie setu. Nový set začína stlačením START. Chybný záznam sa môže opraviť pomocou tlačidla RESET. Jeho stlačením sa výsledok vráti o bod späť /maximálne však 3 krát./ Ak lopta zasiahne infračervenú zónu, zabliká kontrolka FAULT a súčasne z reproduktorov v dotykových prepínačoch zaznie akustický signál.